Hotel Bridget Inn

Hotell Bridget Inn

Året 1880 blev byggnaden färdig centralt i Nådendals gamla stadsdal, och den heter Hotel Bridget Inn idag. I början av 1900-talet Café Birgitta handlade från precis samma ställe. Dess mest berömda klient var med största sannolikhet Finlands dåvarande president, P.E. ”Ukko-Pekka” Svinhufvud. Ända till 1935 fanns presidentens garage i innegården av cafét, eftersom före ”Ukko-Pekkas” brygga blev färdig, var man tvungen att ta båten till presidentens sommarresidens från Nådendals strand.

Under de senaste 20 åren har hotellbyggnaden restaurerats fullständigt, med respekt för gamla värden men också för att också motsvara nutidens krav. Positionen är bara några hundra meter från vårt hotell till Nådendals strand, där du kan hitta bland annat båthamnen, kyrkan och Muumimaailma. Det finns också köpmöjligheter nära centrum och många olika slags möjligheter för tidsfördriv.

Härmed hälsar vi er alla hjärtligt välkomna!

Hotell Bridget Inns personal

Bridget Inn i Media:

HomeViaLaura 6.8.2018


Vår restaurang Toffe´s

Toffes